Lazarev, Mihail Petrovič

ilustracija
LAZAREV, Mihail Petrovič

Lazarev [la'zər’if], Mihail Petrovič, ruski admiral i istraživač (Vladimir, 3. XI. 1788Beč, 11. IV. 1851). God. 1813–16. prvi je put plovio oko svijeta brodom Suvorov. Zapovijedao je brodom Mirni (Mirnyj) u Belinsgauzenovoj ekspediciji na Antarktici (1819–21). Fregatom Kreiser treći je put oplovio svijet 1822–25. Istaknuo se u pomorskoj bitki kraj Navarina (1827) i postao kontraadmiral. Za Rusko-turskoga rata (1828–29) načelnik stožera eskadre. Od 1833. do 1850. zapovjednik (viceadmiral) crnomorske flote. Zaslužan za izgradnju brodogradilišta, moderne flote, priobalnih utvrda, za izradbu peljara i pomorskih karata Crnoga i Azovskoga mora i dr.

Citiranje:
Lazarev, Mihail Petrovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35693>.