Le Brun, Annie

Le Brun [ləbʀ62583'], Annie, francuska esejistica i pjesnikinja (Rennes, 15. VIII. 1942). Diplomirala književnost i filozofiju na Sorbonnei. Djelovala u nadrealističkome pokretu te objavila više zbirki poezije: Blijeda i grozničava gradska popodneva (Les Pâles et fiévreux après-midi des villes, 1972), Prelazak Alpi (La Traversée des Alpes, 1972), Sasvim blizu, nomadi (Tout près, les nomades, 1972). Kontroverze je izazvala njezina kritička studija feminizma Ostavite sve (Lâchez tout, 1977), a najveću je pozornost privukla revalorizacijskim studijama o gotskom romanu Dvorci subverzije (Les Châteaux de la subversion, 1982) i o markizu De Sadeu Iznenada gromada ponora, Sade (Soudain, un bloc d’abîme, Sade, 1986). Često boraveći u Hrvatskoj, objavila je esej o fotografu P. Dapcu Osjećaj prirode u dvadesetom stoljeću (Le Sentiment de la nature au vingtième siècle, 1982) dok je djelo Ubojice i njihova zrcala (Les Assassins et leurs miroirs, 1993) posvećeno raspadu Jugoslavije. Ostala značajnija djela: O ispraznosti književnosti (De l’inanité de la littérature, 1994), Višak zbilje (Du trop de réalité, 2000).

Citiranje:
Le Brun, Annie. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35753>.