TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Lee Kuan Yew

Lee Kuan Yew [li kuan jeu], singapurski političar (Singapore, 16. IX. 1923Singapore, 23. III. 2015). Rodio se u singapurskoj kineskoj obitelji. Završio je pravo na Sveučilištu u Cambridgeu, te je bio uspješan pravni savjetnik Sindikata poštanskih radnika, potom i drugih sindikata u Singapuru. God. 1954. osnovao je demokratsku, socijalističku Stranku narodne akcije (PAP), kojoj je bio glavni tajnik. U početku je surađivao s komunistima, ali je postupno zauzeo antikomunističko stajalište. Nakon pobjede na izborima u svibnju 1959. postao je premijer autonomne države u sastavu Commonwealtha. God. 1963. proglasio je neovisnost Singapura i uveo ga u Malezijsku Federaciju, iz koje je istupio 1965., nakon neuspjeha projekta multirasne federacije. Zauzimao se za socijalne reforme, oslobođenje žena i ubrzanu industrijalizaciju. Pod njegovim autoritarnim vodstvom Singapur je postao najprosperitetnija država u jugoistočnoj Aziji. Nakon što je izabrao svojega nasljednika u PAP-u, povukao se 1990. s položaja premijera, a 1992. i s mjesta vođe stranke.

Citiranje:
Lee Kuan Yew. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35828>.