Lesage, Alain René

ilustracija
LESAGE, Alain René
ilustracija1ilustracija2

Lesage [ləsa:'ž], Alain René, francuski romanopisac i komediograf (Sarzeau, Bretanja, 6. V. 1668Boulogne-sur-Mer, 17. XI. 1747). Školovao se u isusovačkome seminaru u Bretanji, a potom studirao pravo u Parizu, ali je ubrzo napustio pravničku karijeru i posvetio se pisanju. Prema istoimenom satirično-pikarskomu romanu L. Véleza de Guevare, napisao je svoj prvi roman Hromi vrag (Le Diable boiteux, 1707), duhovitiji i satirički zaokruženiji od izvornika (sa satirom usmjerenom na francusko društvo mjesto španjolskoga). Najveći je uspjeh postigao Zgodama Gila Blasa santillanskoga (Histoire de Gil Blas de Santillane, I–IV, 1715–35), inovativnim pikarskim romanom u kojem je vješto povezivao različite epizode oko glavnih likova te vrsno oponašao onodobne žanrovske konvencije, nadopunivši ih razrađenim stilom oslonjenim na prozu francuskih moralista XVII. st. kao i realističkim pojedinostima. Napisao je i više od 100 vrlo omiljenih vodviljskih komedija, kojima je stekao status Molièreova nasljednika.

Citiranje:
Lesage, Alain René. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36149>.