Lesseps, Ferdinand Marie de

ilustracija
LESSEPS, Ferdinand Marie de
ilustracija1ilustracija2

Lesseps [lεsε'ps], Ferdinand Marie de, francuski diplomat i graditelj (Versailles, 19. XI. 1805La Chênaie, 7. XII. 1894). Diplomatsku službu započeo 1825. kao vicekonzul u Lisabonu; poslije konzul u Tunisu, Aleksandriji, Kairu, Rotterdamu, Málagi i Barceloni. Godine 1848–49. veleposlanik u Madridu; nakon toga napustio je diplomatsku službu. Godine 1854. u Egiptu je dobio koncesiju za probijanje Sueske prevlake. Na temelju projekta austrijskog inženjera Aloisa Negrellija von Moldelbea, osnovao je 1858., unatoč britanskom protivljenju, Suesku kompaniju za izgradnju kanala (Compagnie universelle du canal maritime de Suez), s kapitalom oko 200 milijuna franaka. Radovi su započeli 5. IV. 1859. u Port Saidu, a kanal je pušten u promet 17. XI. 1869. Godine 1879. prihvatio se novog projekta: probijanja Panamske prevlake. Radovi, započeti l. I. 1880., ubrzo su zapeli zbog tehničkih poteškoća i tropskih bolesti. Potkupljivanje, korupcija i bankrot Univerzalne kompanije za izgradnju međuoceanskoga kanala (1889) izazvali su Panamsku aferu, u kojoj je Lesseps 1893., kao jedan od glavnih krivaca, bio osuđen na pet godina zatvora. Zbog bankrota je mentalno obolio pa za osudu nije ni saznao. Osuda je ubrzo bila revidirana, a on oslobođen. Od 1884. član Francuske akademije.

Citiranje:
Lesseps, Ferdinand Marie de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36166>.