TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Lievens, Jan

Lievens [li'vəns], Jan, nizozemski slikar i grafičar (Leiden, 24. X. 1607Amsterdam, 4. VI. 1674). Bio je učenik P. Lastmana kao i mladi Rembrandt, s kojim je radio u Leidenu (1632–35) slikajući uglavnom biblijske teme. Djelovao u Engleskoj, Antwerpenu i Amsterdamu. Radio je pod utjecajem P. P. Rubensa (povijesne, alegorijske i mitološke kompozicije), A. van Dycka (portreti) i A. Brouwera (krajolici). Autor mnogobrojnih bakropisa i, osobito, drvoreza, tada rijetkih u Nizozemskoj.

Citiranje:
Lievens, Jan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36445>.