Linde, Samuel Bogumił

Linde [li'~], Samuel Bogumił, poljski filolog (Toruń, 24. IV. 1771Varšava, 8. VIII. 1847). Studirao teologiju u Leipzigu. Autor je prvoga jednojezičnoga Rječnika poljskog jezika (Słownik języka polskiego, I–VI, 1807–14) sa 60 000 natuknica i 200 000 citata iz djela različitih autora. Građu je crpio i iz znanstvenih izdanjâ, novina, prijevoda Biblije i govornoga jezika, a donosio je i usporednice iz ostalih slavenskih jezika. Bavio se poredbenopovijesnom lingvistikom i etimologijom, prikupljao građu za poredbeni rječnik ruskoga jezika.

Citiranje:
Linde, Samuel Bogumił. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36625>.