TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Lister, Joseph

ilustracija
LISTER, Joseph

Lister [li'stə], Joseph, britanski kirurg (Upton, 5. IV. 1827Walmer, 10. II. 1912). Sin Josepha Jacksona (1786–1869), fizičara amatera i mikroskopičara, koji je dao velik doprinos razvoju akromatskih mikroskopskih leća. Diplomirao je medicinu 1852. u Londonu, a nakon toga radio je kao kirurg i profesor kirurgije u Londonu, zatim u Edinburghu i Glasgowu. Proučavao je mehanizme upale i zarašćivanja rana te razvio teoriju o sprječavanju sepse, odbacivši dogmu o mijazmama kao uzroku infekcije. Uspješno je uveo u uporabu karbolnu kiselinu (fenol) i time znatno smanjio smrtnost od sepse pri kirurškim zahvatima. Puno priznanje za svoju metodu dobio je tek prešavši na King’s College Hospital u Londonu, kada su kirurzi napokon prihvatili njegov koncept antisepse. Živeći skromno i potpuno se posvetivši kirurgiji, nije objavio ni jednu knjigu, ali su svi njegovi radovi objavljeni u strukovnim časopisima te su 1909. skupljeni u dva opsežna sveska kao Sabrani radovi Josepha baruna Listera (The Collected Papers of Joseph, Baron Lister).

Citiranje:
Lister, Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36790>.