STRUKE:

liturgijska glazba

liturgijska glazba, u kršćanstvu, glazba koja je sastavni dio bogoslužja (misa, oficij). Sastoji se od molitava i pjeva koji se recitiraju ili pjevaju. U Katoličkoj crkvi liturgijska glazba zabilježena je prije svega u tzv. misnim knjigama (sakramentar, lekcionar, gradual, misal, procesionar) i lekcionarima oficija (antifonar, himnar, homilijar i dr.). U novije doba objavljena je u Graduale Romanum i Liber usualis. U protestantskim crkvama rabe se samo crkvene pjesmarice za misnu glazbu jer je glazba za oficij ukinuta odbacivanjem redovništva. Bizantske tradicije uključuju bogatu glazbu za svakodnevno i redovničko bogoslužje, a sačuvana je u starijim (euhologij, horologij, tipik, oktoih i dr.) i novijim (antologion, anastasimatarion, sinekdemos i dr.) liturgijskim knjigama.

Citiranje:
liturgijska glazba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36848>.