TRAŽI DALJE:
STRUKE:

logistika

logistika (njemački Logistik < francuski logistique < grčki λογıστıϰόὴ [τέχνη]: umijeće računanja; u vojničkom značenju, pod utjecajem francuskog logis: stožer, stan).

1. U antičkoj Grčkoj izvorno označuje praktično umijeće računanja, koje se razlikuje od aritmetike kao teorije brojeva. U filozofijskome smislu logistika označuje nauk o onim sustavima znakova s pripadnim operacijskim pravilima koji se mogu tumačiti logički, tj. uvrštavanjem logičkih kategorija i odnosa. Logistika u širem smislu riječi obuhvaća i nauk o formalnim pretpostavkama logike kalkila (metalogika), dok njezine filozofijske pretpostavke istražuje metalogija. Logistika omogućuje da se sa znacima operira kao u matematici, tj. računalno, što je uvidio već G. W. Leibniz. Glavna su područja logistike: logika iskazâ, pravila zaključivanja koje počivaju na oblicima povezivanja iskazâ i njihovim istinosnim vrijednostima; predikatna logika, pravila zaključivanja koje su određena, kao u Aristotelovoj logici, kvalitetom i kvantitetom iskaza (njihovim znakovima, tj. kvantorima); logika klasa, koja polazi od formalnih odnosa područjâ opsega što pripadaju pojmovima; modalna logika, koja se temelji na nužnim odnosima modalnosti iskazâ; relacijska logika, koja se dalje izgrađuje polazeći od danog oblika relacije; logika intenzije, koja se orijentira na sadržaje pojmova, te logika ekstenzije, koja operira s opsezima pojmova.

2. U vojnoj terminologiji, djelatnost i znanstv. disciplina koja se bavi organizacijom pokreta, smještaja i opskrbe voj. jedinica u ratu i miru, tj. planiranjem, nabavom, skladištenjem, raspodjelom, održavanjem, evakuacijom i razmještajem materijalnih sredstava; kretanjem, izvlačenjem i hospitalizacijom osoblja; izgradnjom, održavanjem i sanacijom građevnih objekata; organizacijom prehrane i kupanja vojnika, pranja i čišćenja odjeće, mrtvozorništva i sl.

Citiranje:
logistika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36989>.