Lonjsko polje

Lonjsko polje, poplavna nizina između Moslavačke gore na sjeveru, ceste Jasenovac–Novska na istoku, rijeke Save na jugu te potoka Črneca na zapadu; obuhvaća oko 1200 km²; dugo je oko 80 km, široko do 15 km. Veći je dio polja u Sisačko-moslavačkoj, a manji, jugoistočni dio u Brodsko-posavskoj županiji. Poljem teku Lonja s Česmom, Ilova i Pakra, pritoci rijeke Save; tok Lonje usporedan je sa savskim, jer je savsko korito više (nanosi). Za visoka vodostaja Save (proljeće i jesen) često je poplavljeno, osobito između Save i autoceste Zagreb–Lipovac. Poplave su dugotrajne (30 do 100 dana), a zahvaćaju do 70% površine. Polje je djelomično meliorirano (850 km²); uzgoj žitarica i krmnoga bilja; stočarstvo. Ležišta nafte i prirodnoga plina. Prostrane šume hrasta lužnjaka, pašnjaci i vodene površine bogati su životinjskim vrstama, os. pticama (rode, čaplje, žličarke, orlovi, sove, jastrebovi i dr.); zabilježeno je 239 vrsta ptica, od čega 130 gnjezdarica. Dio Lonjskoga polja s Mokrim poljem zaštićen je 1990. kao park prirode (506,5 km²). Krapje Đol (0,3 km²) poseban je ornitološki rezervat od 1963., a Rakita i Dražiblato (Sisak) od 1969. Selo Čigoč od 1994. europsko je selo roda. Naselja leže na povišenom zemljištu.

Citiranje:
Lonjsko polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37111>.