Lorković, Ivan

ilustracija
LORKOVIĆ, Ivan

Lorković, Ivan, hrvatski političar (Zagreb, 17. VI. 1876Zagreb, 24. II. 1926). Tijekom studija prava u Zagrebu pristupio liberalnoj omladini. U almanahu Narodna misao (1897) objavio opsežnu raspravu o F. Račkome kao »tvorcu narodnoga programa«, kojom je pridonio jačanju hrvatske liberalne misli. God. 1902. u Osijeku pokrenuo list Narodna obrana. Ujedno je bio utemeljitelj Hrvatske napredne stranke, koja je potkraj 1905. pristupila Hrvatsko-srpskoj koaliciji, te urednik njezina glasila Pokret. Od 1906. zastupnik u Hrvatskome saboru. Kada se F. Supilo povukao iz Hrvatsko-srpske koalicije, postao je glavni predstavnik njezina hrvatskog dijela pa je 1910. ujedinio svoju stranku s Hrvatskom strankom prava (HSP) u Hrvatsku samostalnu stranku. Suprotstavio se unitarističkoj koncepciji S. Pribićevića pa je 1918. istupio iz Hrvatsko-srpske koalicije. Nakon osnutka Kraljevine SHS ušao u Privremeno narodno predstavništvo (1919) u kojemu je, zajedno s dijelom nekadašnjih pravaša osnovao Narodni klub. Uz M. Laginju i M. Drinkovića bio je jedan od prvaka Hrvatske zajednice (osn. 1919), unutar koje je zastupao federalistički program. Nakon donošenja Vidovdanskog ustava 1921. udružio je svoju stranku s Hrvatskom republikanskom seljačkom strankom i HSP-om u Hrvatski blok i prihvatio republikanski program S. Radića. Potkraj 1924., nakon razlaza sa S. Radićem, zagovarao je federativno republikansko uređenje države, koje je dosljedno zastupao do kraja svojega političkoga djelovanja. Početkom 1926. s A. Trumbićem utemeljio Hrvatsku federalističku seljačku stranku.

Citiranje:
Lorković, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37177>.