TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Luković, Niko

Luković, Niko, hrvatski povjesničar (Prčanj, Crna Gora, 21. III. 1887Kotor, Crna Gora, 15. II. 1970). God. 1910. završio teologiju u Zadru. Za I. svjetskoga rata bio mobiliziran kao vojni svećenik u Trebinju i Kotoru. Od 1935. bio je kanonik i kateheta u Kotoru. Za II. svjetskoga rata sudjelovao u antifašističkoj borbi, 1945. bio član Ustavotvorne skupštine, a 1946–54. zastupnik Narodne skupštine Crne Gore. Bio je suradnik Društva za proučavanje i unaprjeđenje pomorstva Jugoslavije te počasni član Bokeljske mornarice. U znanstvenom radu ponajviše se bavio poviješću pomorstva, kulturom i umjetnošću Boke kotorske, kao i djelovanjem Katoličke crkve na tome području. Zaslužan za unutrašnje uređenje prčanjske župne crkve, gdje se poglavito ističe pomorska zbirka od 20 zavjetnih slika prčanjskih jedrenjaka. U samostanu sv. Nikole u Prčnju dao urediti pinakoteku sa zbirkom portreta prčanjskih kapetana iz XVIII. i XIX. stoljeća. Djela: Postanak i razvitak trgovačke mornarice u Boki Kotorskoj (1930), Zvijezda mora: štovanje Majke Božje u kotorskoj biskupiji (1931), Kotor u doba humanizma i renesanse (1933), Prčanj (1937), Boka Kotorska (1951), Blažena Ozana Kotorka (1965).

Citiranje:
Luković, Niko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37515>.