STRUKE:

Mac

Mac [mæk] (irski i gaelski: sin), prefiksalna rječca u mnogim prezimenima gaelskog (irskog i škotskog) podrijetla (MacArthur: sin Arthurov); piše se sastavljeno sa sljedećim glavnim dijelom i onda kada ovaj započinje velikim slovom (MacArthur); izgovara se zajedno i kada je u pismu sveden na Mc ili M’ (McArthur, M’Arthur). Prezime iste osobe piše se uvijek na isti način, ovisno o tradiciji obitelji koja ga nosi.

Mac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37800>.