STRUKE:

Macarol, Slavko

ilustracija
MACAROL, Slavko

Macarol, Slavko, hrvatski geodet (Trst, 23. II. 1914Zagreb, 26. V. 1984). Diplomirao je 1937. na Geodetsko-kulturnotehničkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Na istom je fakultetu, poslije Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom i Geodetskom fakultetu, bio zaposlen od 1938., za redovitoga profesora izabran 1958; u dva je mandata bio dekan i u šest mandata prodekan. Bio je rektor Zagrebačkoga sveučilišta 1963–66., a prorektor 1966–68. Odmah nakon završetka II. svjetskog rata bio je i jedan od osnivača Ministarstva građevina NRH, a kao načelnik Geodetskog odjela organizirao je geodetsku službu u Hrvatskoj na novim osnovama te rukovodio geodetskom izmjerom dijela Hrvatske. Glavna područja njegova zanimanja bila su praktična i primijenjena geodezija te primjena suvremene mjerne tehnike. Objavio je veći broj znanstvenih i stručnih radova, a posebno je značajan njegov udžbenik Praktična geodezija (1950), koji je doživio velik broj izdanja. Bio je jedan od osnivača Saveza izviđača Hrvatske te njegov starješina.

Macarol, Slavko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37811>.