STRUKE:

Mackinder, Halford John

Mackinder [məki'ndə], Halford John, britanski geograf i geopolitičar (Gainsborough, 15. II. 1861Parkstone, 6. III. 1947). Bio je član Kraljevskoga geografskoga društva, profesor geografije na Oxfordskom sveučilištu (od 1887), ravnatelj Londonske škole za ekonomiju (1904–08), te parlamentarni zastupnik konzervativnih unionista (1910–22). Tvorac je teze o vladanju nad središnjim dijelom euroazijskoga prostora kao osnovi svjetske geopolitičke prevlasti. Zagovornik je savezništva Velike Britanije i SAD-a te međudržavne ravnoteže moći u Europi, a protivnik njemačko-sovjetskog zbližavanja. Glavna djela: Britanija i britanska mora (Britain and the British Seas, 1902), Geografski stožer povijesti (The Geographical Pivot of History, 1904) i Demokratski ideali i stvarnost (Democratic Ideals and Reality, 1919).

Citiranje:
Mackinder, Halford John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37864>.