TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Magnus, Olaus

Magnus [ma'ŋnʉs], Olaus (pravo ime Olaf Månsson), švedski humanist i kartograf (Linköping, X. 1490Rim, 1. VIII. 1557). Katolički svećenik, 1523. napustio je Švedsku, gdje je bio naslovni katolički nadbiskup. Izdao je zbirku geografskih karata u 9 listova Pomorska karta i opis sjevernih zemalja (Carta marina et descriptio septentrionalium terrarum, 1539), s prvom detaljnijom kartom Skandinavije. Njegov je humanistički i domoljubno nadahnut prikaz skandinavske povijesti i geografije Povijest sjevernih naroda (Historia de gentibus septentrionalibus, 1559) preveden na više europskih jezikâ pa je utjecao na općeeuropsku percepciju skandinavskih narodâ.

Citiranje:
Magnus, Olaus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38071>.