TRAŽI DALJE:
STRUKE:

makijavelizam

makijavelizam, politička načela, gledišta i naučavanje N. Machiavellija te općenito politička i teorijska tradicija koja kao vrhovni cilj politike ističe državni probitak. Sam je Machiavelli svojim naukom o vladavini nastojao istaknuti realistički karakter politike kao umijeća, odvajajući ju od morala i religije, i smatrajući ju racionalnom metodom upravljanja, posebno naglašavajući da su za stvaranje jake vlasti u državi dopuštena sva sredstva. U svakidašnjem govoru, makijavelizam je bezobzirno podmuklo djelovanje, kako u politici, tako i na svakom drugom području života. Obilježje mu je više prijevarno i prijetvorno, nego nasilno ponašanje. Makijavelist je pristaša Machiavellijeva nauka: lukava, bezobzirna osoba koja svoje, u biti sebično političko djelovanje nastoji prikriti moralnim i nesebičnim načelima i pobudama.

Citiranje:
makijavelizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38259>.