Mamula, Lazar

ilustracija
MAMULA, Lazar

Mamula, Lazar, hrvatski general (Gomirje, 22. V. 1795Beč, 12. I. 1878). God. 1815. završio Inženjerijsku vojnu akademiju u Beču. Sudjelovao u izgradnji obalnih utvrda na Visu i Hvaru (1831) kao i utvrda u Splitu, Padovi, Mantovi i Komárnom. God. 1847. postao je potpukovnik, a 1848. načelnik glavnog vojnog stožera u Hrvatskoj. Za zasluge u ratu s Madžarima i očuvanje reda u Slavoniji bio je odlikovan Viteškim križem Reda Marije Terezije i Reda sv. Leopolda (1849) te naslovom baruna. Od 1850. bio je general-bojnik i zapovjednik garnizona u Dubrovniku i Kotoru, a od 1853. tajni savjetnik i namjesnik bana J. Jelačića u Zadru. Od 1859. do 1865. bio je guverner i zapovjednik Dalmacije, a potom je umirovljen u činu generala topništva.

Citiranje:
Mamula, Lazar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38514>.