Manola, Srećko

Manola, Srećko, hrvatski general pukovnik (Travnik, BiH, 6. X. 1914Zagreb, 25. II. 1979). Nakon završetka Pomorske trgovačke akademije u Dubrovniku (1934) služio je kao časnik Trgovačke mornarice. Od 1935. član KPJ, 1937–39. sudionik Španjolskoga građanskog rata. Bio je jedan od pokretača oružanog ustanka 1941. i zapovjednik partizanskog odreda na Kordunu i Baniji. Od 1942. zapovjednik I. operativne zone Hrvatske, 1943. prvi pomoćnik zapovjednika Glavnoga štaba Hrvatske i zamjenik zapovjednika mornarice NOVJ (1943–46). Nakon rata načelnik uprave u Generalštabu JNA. God. 1971. podupirao je ideje hrvatskoga nacionalnog pokreta, zbog čega je bio umirovljen.

Manola, Srećko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38674>.