STRUKE:

Maréchal, Joseph

Maréchal [maʀeša'l], Joseph, belgijski filozof i teolog (Charleroi, 1. VII. 1878Leuven, 11. XI. 1944). Sa sedamnaest godina stupio u Družbu Isusovu, a od 1905. bio je profesor na Sveučilištu u Leuvenu. Kao jedan od glavnih predstavnika tzv. transcendentalnoga tomizma Maréchal je već u svojim ranim radovima započeo vrlo iscrpnu raspravu s I. Kantom. Dok je dotadašnja neoskolastička filozofija reagirala gotovo isključivo na Kanta i modernizam, Maréchal je nastojao izvršiti osebujnu »transpoziciju Kanta« koja izbjegava one točke Kantove filozofije u kojima se niječe mogućnost objektivne spoznaje i posebice spoznaje »stvari po sebi«, a usredotočuje se na zajedničke točke Tomina i Kantova nauka o strukturi transcendentalno konstituirane svijesti – na pitanje odnosa imanencije i transcendencije, kao i na odnos objektivne spoznaje i ćudorednoga djelovanja. Glavna djela: Ishodište metafizike (Le Point de départ de la métaphysique, I–V, 1922–47), Istraživanja o psihologiji mistike (Études sur la psychologie des mystiques, I–II, 1924–37), Povijest suvremene filozofije (Précis d’histoire de la philosophie moderne, I, 1933).

Citiranje:
Maréchal, Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38835>.