STRUKE:

Markova špilja

Markova špilja, prapovijesno nalazište na krajnjem sjeverozapadnom dijelu otoka Hvara. Debljina kulturnoga sloja iznosi oko 13 m, a sadržava nalaze (keramika, nakit, životinjska plastika) iz neolitika, eneolitika, brončanog i željeznoga doba, te iz doba grčke kolonizacije i rimske vladavine. Sudeći prema nalazima, špilja je najčešće bila nastavana tijekom neolitika dok se u ostalim razdobljima u njoj rjeđe boravilo. Prevladavaju ulomci ranoneolitičke impresso-keramike, ukrašeni raznovrsnim otiscima, osobito onima s pomoću školjke iz roda Cardium, dok su rjeđi nalazi iz srednjega i kasnog neolitika (oslikana keramika danilske i hvarske kulture).

Citiranje:
Markova špilja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39018>.