Armstrong, Edwin Howard

Armstrong [α:'ɹmstrɔ:ŋ], Edwin Howard, američki izumitelj (New York, 18. XII. 1890New York, 31. I. 1954). Diplomirao (1913) na Sveučilištu Columbia u New Yorku, gdje je radio u laboratoriju i bio profesor elektrotehnike od 1934. Istraživao način rada vakuumskih elektronskih cijevi. S pomoću povratne veze pojačao osjetljivost radioprijamnika s triodom (1913). Konstruirao prijamnički krug superheterodina koji je i danas osnovni tip radioprijamnika. Sastavio prve sklopove za prijenos u frekvencijskoj modulaciji koji su omogućili prijam visoke vjernosti (1933). Tijekom II. svjetskog rata pridonio usavršavanju radara.

Citiranje:
Armstrong, Edwin Howard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3919>.