TRAŽI DALJE:
STRUKE:

matrona

matrona (lat.: časna, odlična gospođa), kod starih Rimljana udana žena besprijekorna vladanja, osobito iz ugledna staleža. U užem, pravnome značenju, žena u braku koja je zadržala svoju imovinu i ostala pod očinskom vlašću te nije došla pod vlast (manus) muža. Rimska matrona nosila je dugu bijelu haljinu (stola), preko koje je bio prebačen ogrtač (pala); u kosi je nosila vunene trake (vittae). – Danas se riječ matrona upotrebljava (često i s prizvukom ironije) za postariju ženu jače istaknutih oblina.

Citiranje:
matrona. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39496>.