STRUKE:

Maxim, Hiram Stevens

Maxim [mæ'ksim], Hiram Stevens, britanski konstruktor oružja američkoga podrijetla (Sangerville, SAD, 5. II. 1840London, 24. XI. 1916). Preselio se 1884. u London i osnovao Maxim Gun Company, koja je poslije postala dio Vickers Ltd., a u kojoj je bio direktor. Izumio prvu strojnicu (mitraljez) i bezdimni barut (s bratom Hudsonom), poboljšao automatsku pušku te proizvodnju naoružanja i zrakoplova. God. 1901. dobio plemićki naslov (Sir).

Citiranje:
Maxim, Hiram Stevens. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39582>.