TRAŽI DALJE:
STRUKE:

mezomerija

ilustracija
MEZOMERIJA – rezonantni hibridi akroleina

mezomerija ili rezonancija (mezo- + -merija; kasnolat. resonantia, od lat. resonare: razlijegati se), predodžba o strukturi molekule koja se ne može jednoznačno opisati samo jednom konvencionalnom strukturnom formulom, nego dvjema takvim formulama ili s više njih, koje pokazuju moguće, tzv. granične (kanoničke, mezomerne ili rezonantne) strukture. One ne moraju jednako pridonositi stvarnoj strukturi molekule; stvarna je struktura svojevrsna sredina ili rezonantni hibrid svih kanoničkih struktura, a njezina je energija manja od energije pojedinih kanoničkih struktura. Ta se razlika naziva rezonantnom energijom, tj. molekula se rezonancijom stabilizira. Mezomerijom se opisuju strukture molekula s konjugiranim dvostrukim vezama, ponajprije molekule aromatskih spojeva, ali i amida, dijazonijevih spojeva i mnogih anorganskih aniona (karbonata, sulfata, fosfata i dr.). Klasičan je primjer mezomerije struktura molekule benzena, koja je rezonantni hibrid dviju Kekuléovih i triju Dewarovih graničnih struktura.

Citiranje:
mezomerija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40518>.