STRUKE:

Mihael VIII. Paleolog

Mihael VIII. Paleolog (grčki Μιχαὴλ Παλαιολόγος, Mikhaḕl Palaiológos), nikejski car od 1259., bizantski car od 1261 (Nikeja, 1224. ili 1225Tracija, 11. XII. 1282). Osnivač posljednje bizantske dinastije Paleologa. Odrastao na dvoru nikejskog cara Ivana III. Duke Vataca, a 1259. nametnuo se maloljetnomu nikejskom caru Ivanu IV. Laskarisu za suvladara. Nakon zauzimanja Carigrada i rušenja Latinskoga Carstva (1261) ojačao je vlast te počeo samostalno vladati kao car obnovljenoga Bizantskog Carstva. Premjestio prijestolnicu iz Nikeje u Carigrad. Vješt diplomat, započeo je osvajanje Peloponeza, a svojom je potporom protivnicima Karla I. Anžuvinca (Sicilska večernja 1282) onemogućio Karlove pokušaje obnavljanja Latinskoga Carstva. Naslijedio ga je sin Andronik II. Paleolog.

Citiranje:
Mihael VIII. Paleolog. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40630>.