TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Mihael Hrabri

Mihael Hrabri (rumunjski Mihai Viteazul), vlaški knez od 1593 (?, 1558Turda, 19. VIII. 1601). Godine 1593. položio vazalsku prisegu erdeljskomu vojvodi Zsigmondu Báthoryju (1573–1613), uz pomoć kojega je uspio osigurati neovisnost Vlaške od Osmanskoga Carstva. Pošto je 1598. postao vazal rimsko-njemačkoga cara Rudolfa II., porazio je iduće godine erdeljskoga vojvodu Andreasa Báthoryja i zauzeo Erdelj, a 1600. i Moldaviju. Proglasivši se erdeljskim vojvodom, sukobio se s Rudolfom II., koji ga je protjerao iz Erdelja i Moldavije. Iako se 1601. pomirio s carem, ubio ga je carski general Giorgio Basta.

Citiranje:
Mihael Hrabri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40631>.