Mikkola, Jooseppi Julius

Mikkola [mi'k:ɔlα], Jooseppi Julius, finski jezikoslovac, slavist (Volojarvi, 6. VII. 1866Helsinki, 28. IX. 1946). Profesor slavenske filologije na Sveučilištu u Helsinkiju (1900–34). Bavio se najranijom poviješću sjeverne i istočne Europe, paleoslavistikom, poviješću slavenskih jezikâ i poredbenom gramatikom, posebice akcentologijom. Istraživao povezanost slavenskih jezikâ s baltičkim, ugrofinskim i germanskim jezicima. Radovi: Dodiri između zapadnofinskih i slavenskih jezika (Berührungen zwischen westfinnischen und slavischen Sprachen, 1894), Naglasak i kvantiteta u zapadnoslavenskim jezicima (Betonung und Quantität in den westslavischen Sprachen, 1899) i dr. Najpoznatije mu je djelo Gramatika praslavenskoga jezika: uvod u poredbeno proučavanje slavenskih jezika (Urslavische Grammatik: Einführung in das vergleichende Studium der slavischen Sprachen, I–III, 1913–50).

Citiranje:
Mikkola, Jooseppi Julius. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40713>.