Mikojan, Anastas Ivanovič

Mikojan [m’ikaja'n], Anastas Ivanovič, sovjetski političar (Sanain, Armenija, 25. XI. 1895Moskva, 21. X. 1978). Potječe iz armenske radničke obitelji. Stupivši u boljševičku partiju 1915., djelovao je u Bakuu, Tbilisiju i dr. Podupirao je J. V. Staljina u unutarpartijskim borbama 1920-ih pa je 1923. postao član Centralnoga komiteta boljševičke partije, 1926. narodni komesar za vanjsku i unutarnju trgovinu SSSR-a, zatim narodni komesar za opskrbu (1930) i prehrambenu industriju (1934–38), a 1935. član Politbiroa. Bio je bliski suradnik N. S. Hruščova i prvi zamjenik predsjednika Vijeća ministara SSSR-a 1955–64. Nakon Hruščovljeva uklanjanja s položaja 1964., kraće vrijeme, do prosinca 1965., bio je predsjednik Prezidija Vrhovnoga sovjeta SSSR-a, a 1966. izgubio je položaj člana Politbiroa. Brat Artjomov.

Citiranje:
Mikojan, Anastas Ivanovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40722>.