TRAŽI DALJE:
STRUKE:

mikrotehnika

ilustracija
MIKROTEHNIKA, mikromiješalica
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4ilustracija5ilustracija6

mikrotehnika (mikro- + tehnika), skup disciplina koje se bave istraživanjem, razvojem i primjenom elemenata, sklopova, uređaja i strojeva reda veličine 1 μm (10–6 m). To se područje minijaturizacije tehn. elemenata danas ubrzano razvija, napose u dijelovima: mikroelektronici (→ elektronika), mikromehanici, tj. izradbi mikrostrojeva i dijelova kao što su motori, pumpe, turbine, zupčanici, poluge, ležajevi, zglobovi, ventili i dr., te u mikrooptici, tj. izradbi optičkih elemenata i uređaja, napose za prijenos i obradbu podataka uz pomoć svjetlosnih signala. Mikrotehn. sklopovi i sustavi nerijetko su kombinacija mikroelektroničkih, mikromehan. i mikrooptičkih dijelova visokointegriranih u cjelinu, što mikrotehniku čini izrazito interdisciplinarnom. Mikrotehn. elementi, osim malih izmjera, odlikuju se serijskom proizvodnjom velike točnosti i preciznosti. Strukturno su i tehnološki najrazvijeniji mikroelektron. elementi, koji imaju i najdulju povijest, te mikrooptički elementi, a današnja su nastojanja usmjerena k razvoju postupaka izradbe mikromehan. elemenata, njihove montaže te ispitivanja kvalitete. Daljnjom minijaturizacijom mikrotehn. elemenata prelazi se u područje nanotehnike.

Za izradbu mikrotehn. proizvoda razvijeno je i rabi se više postupaka. Za obradbu odvajanjem čestica razvijeni su obradni strojevi koji se odlikuju submikrometarskom točnošću i preciznošću rada. Primjenjuju se postupci tokarenja, blanjanja, glodanja, bušenja, brušenja i erodiranja. Obradni strojevi opremljeni su posebnim mjernim sustavima, a alati se izrađuju od prirodnoga dijamanta, pri čem npr. najmanja glodala mogu imati promjer vlasi kose. Tim se postupcima i obradnim sustavima mogu izrađivati obradci složenih, pa čak i slobodnih geometrijskih oblika, obično optički dijelovi, precizni ležajevi ili ispitna tijela. Za velikoserijsku proizvodnju proizvoda submikrometarskih izmjera posebno se pogodnim pokazao postupak LIGA, koji je spoj litografije, galvanskog oblikovanja i kalupljenja. Njime se mogu izrađivati dijelovi mikromotora i mikropogona, mikromehanizama, mikrooptičkih uređaja, optičkih osjetila i dr. Veličina takvih izradaka iznosi od nekoliko mikrometara do nekoliko milimetara. Za izradbu mikrodijelova rabe se i postupci mikroprešanja, posebice mikroinjekcijsko prešanje. Npr., pojedini elementi dobiveni tim postupkom imaju masu od samo 0,0008 g, tj. 1 kg obuhvaća 1,25 mil. elemenata. U mikromehanici se sklopovi izrađuju od više heterogenih dijelova, nerijetko izrađenih od različitih materijala (polimeri, keramički materijali, metali i slitine, staklo), pa se velika pozornost pridaje montaži i postupcima spajanja: mikrolijepljenju, mikrolemljenju i laserskom zavarivanju.

Područja primjene mikrotehn. proizvoda stalno se šire. Danas su ti proizvodi najbrojniji na području računalstva i telekomunikacija. Česta je i njihova primjena kao osjetnika (senzora) u industriji, vozilima, letjelicama i dr. Tako se, npr., u automobile ugrađuju mikroosjetnici kao dio sustava za aktiviranje zračnih jastuka, ubrizgavanje goriva, regulaciju ovjesa, kočenje, za nadzor tlaka u pneumaticima, razine i kvalitete ulja za podmazivanje motora te kvalitete zraka u kabini. U med. tehnici mogućnosti primjene tek se istražuju, napose na području minimalno invazivne kirurgije, u liječenju krvožilnoga sustava i dr. U kemijskoj i biokem. tehnologiji razvija se primjena mikromiješalica, mikroizmjenjivača topline, mikrofiltracijskih i mikrodozirnih sustava te mikroreaktora, koji pokazuju prednosti zahvaljujući izrazito velikom omjeru ploštine i obujma elemenata, kratkih putova i vremena reakcije.

Citiranje:
mikrotehnika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 16. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40782>.