STRUKE:

Millerand, Alexandre

Millerand [milʀ8118'], Alexandre, francuski političar (Pariz, 10. II. 1859Versailles, 7. IV. 1943). Izabran u Parlament 1885. kao socijalist. Kada je 1899. unatoč zabrani stranke kao prvi socijalist u povijesti ušao u vladu Waldeck-Rousseaua, došlo je do razilaženja unutar socijalističkog pokreta na revolucionarnu skupinu gedista (po J. Guesdeu), koji su osnovali 1901. Socijalističku stranku Francuske, i na reformnu skupinu na čelu s J. Jaurèsom, koji su 1902. ustrojili Francusku socijalističku stranku. Nakon odluke Druge internacionale o nesuradnji s građanskim vladama (Amsterdam, 1904), Millerand je isključen iz Francuske socijalističke stranke pa je s A. Briandom nastavio djelovati u reformnoj skupini »nezavisnih socijalista«. Bio je ministar trgovine 1889–1902., javnih radova i pošte 1909–10. te rata 1912–15., visoki komesar pokrajine Alsace-Lorraine 1919–20., ministar predsjednik i ministar vanjskih poslova 1920. te predsjednik Republike 1920–24. Nakon pobjede radikalnih socijalista pod vodstvom É. Herriota smijenjen je s položaja predsjednika. Od 1925. član senata. Glavna djela: Francuski reformistički socijalizam (Le Socialisme réformiste français, 1903) i Politika realizacijâ (Politique de réalisations, 1911).

Citiranje:
Millerand, Alexandre. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40911>.