STRUKE:

Mises, Ludwig Edler von

Mises [mi:'zəs], Ludwig Edler von, austrijski ekonomist (Lavov, Ukrajina, 29. IX. 1881New York, 10. X. 1973). Brat Richardov. Profesor na Sveučilištu u Beču (1918–38) te u New Yorku (1945–69); od 1940. radio u Nacionalnom uredu za ekonomska istraživanja (NBER) u New Yorku. Vodeći teoretičar mlađe austrijske škole, liberal i oštar kritičar socijalističke ekonomske teorije te svih oblika kolektivizma i državne intervencije. Godine 1927. osnovao Austrijski institut za konjunkturna istraživanja. Glavna djela: Teorija novca i sredstava optjecaja (Theorie des Geldes und der Umlaufmittel, 1912), Kolektivno gospodarstvo (Die Gemeinwirtschaft, 1922), Liberalizam (Liberalismus, 1927), Kritika intervencionizma (Kritik des Interventionismus, 1929).

Citiranje:
Mises, Ludwig Edler von. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41182>.