Mladenov, Stefan Stojanov

Mladenov [~de'nof], Stefan Stojanov, bugarski jezikoslovac (Vidin, 15. XII. 1880Sofija, 1. V. 1963). Studirao u Sofiji, usavršavao se u Beču, Petrogradu, Pragu i Parizu, bio profesor na Sveučilištu u Sofiji (1921–47), član niza akademija znanosti. Predavao opću lingvistiku i poredbenu indoeuropeistiku, a u okviru slavistike najviše se bavio poviješću bugarskoga jezika. Autor je oko 1000 jezikoslovnih i književnopovijesnih radova. Među poredbenolingvističkim općelingvističkim radovima ističu se: Stari germanski elementi u slavenskim jezicima (Starite germanski elementi v slavjanskite ezici, 1908), Uvod u opću lingvistiku (Uvod v obštoto jezikoznanie, 1927), a među bulgarističkima Povijest bugarskoga jezika (Geschichte der bulgarischen Sprache, 1929). Zajedno s A. Teodorovom-Balanom sastavio bugarski rječnik (Bălgarski tălkoven rečnik, 1927–51), a s N. Vasilevom napisao bugarsku gramatiku (Gramatika na bălgarskija ezik, 1939).

Citiranje:
Mladenov, Stefan Stojanov. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41337>.