STRUKE:

Moore, George Edward

Moore [mụə], George Edward, engleski filozof (London, 4. XI. 1873Cambridge, 24. X. 1958). Profesor u Cambridgeu, član Britanske akademije, od 1921. do 1947. urednik filozofskog časopisa Mind. Osnivač novorealističkoga smjera u engleskoj filozofiji, koji je usmjeren na prirodne znanosti i suprotstavljen različitim oblicima novohegelijanizma i svakoga sustavnog filozofiranja uopće. Glavna grješka mnogih idealističkih filozofija sastoji se, po Mooreu, u tome što one teže za sustavom i jedinstvenošću na račun same istine. Osnovna je zadaća filozofije ispravno postavljanje pitanja, te ono služi rasvjetljivanju istine, premda uvijek i ne postoji zadovoljavajući odgovor. Djela: Principia ethica (1903), Etika (Ethics, 1912), Filozofske studije (Philosophical Studies, 1922), Nekoliko glavnih filozofskih problema (Some Main Problems of Philosophy, 1953), Filozofski spisi (Philosophical Papers, posmrtno, 1959).

Citiranje:
Moore, George Edward. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41847>.