TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Mosca, Gaetano

Mosca [mo'ska], Gaetano, talijanski pravnik i politički teoretičar (Palermo, 1. IV. 1858Rim, 8. XI. 1941). Profesor ustavnoga prava na sveučilištima u Torinu (1896–1908) i Rimu (1923–33). Od 1908. parlamentarni zastupnik, potom državni podtajnik za kolonije (1914–16), od 1919. senator. Uz V. Pareta i R. Michelsa jedan od začetnika teorije elita. Mosca je smatrao da je vlast, bez obzira na oblik vladavine, uvijek u rukama organizirane manjine (političke klase) koja ima autoritet zasnovan na sili, bogatstvu i sl. Budući da svoju vlast nastoji prikazati i kao moralnu, vladajuća manjina koristi se »političkim formulama«, tj. sustavom stalnih političkih institucija kao što su parlamentarni sustav, zakonodavstvo i dr. U društvu djeluju dvije suprotne tendencije: »aristokratska«, po kojoj vlast prelazi nasljeđem na potomke onih koji vladaju, i »demokratska«, koja omogućuje izmjenu personalne strukture vlasti. Tim tendencijama odgovaraju i dva principa vlasti: »autokratski«, prema kojemu je stjecište vlasti na vrhu društvene piramide, i »liberalni«, koji se temelji na sustavu delegiranja. Kritika jalovosti parlamentarnoga sustava i doktrina o vladajućoj klasi poslužile su fašističkoj ideologiji, iako je sam Mosca bio otvoreni kritičar fašizma. Glavna djela: Teorija vladavine i parlamentarna vlada (Teoretica dei governi e governo parlamentare, 1884), Osnove političke znanosti (Elementi di scienza politica, 1896).

Citiranje:
Mosca, Gaetano. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42042>.