STRUKE:

Müller-Karpe, Hermann

Müller-Karpe [my'ləɹ ka'rpə], Hermann, njemački arheolog i konzervator (Hanau, 1. II. 1925Marburg, 20. IX. 2013). Studirao arheologiju u Marburgu, 1948–49. bio je asistent u Zemaljskome muzeju u Kassellu, a 1950–58. konzervator u Prethistorijskoj državnoj zbirci u Münchenu. Nakon habilitacije 1958. držao katedru za prapovijest i ranu povijest Sveučilišta u Würzburgu, a od 1962. bio profesor Sveučilišta u Frankfurtu. Posebno se bavi kasnim brončanim dobom i kulturom polja sa žarama; autor nekoliko Prapovijesnih priručnika (Handbuch der Vorgeschichte, I–IV, 1966–80). Pokretač je i urednik edicije Prähistorische Bronzefunde, u kojoj se sustavno objavljuju najrazličitije brončanodobne kulturne pojave od njihovih početaka pa do VI. st. pr. Kr. Značajnija djela: Prilozi kronologiji kulture polja sa žarama sjeverno i južno od Alpa (Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, 1959), Značenje arheologije za povijesnu svijest današnjice (Die Bedeutung der Archäologie für das Geschichtsbewußtsein der Gegenwart, u ediciji: Archäologie und Geschichtsbewußtsein, 1982), Religijska arheologija, arheološki doprinosi povijesti religije (Religionsarchäologie, Archäologische Beiträge zur Religionsgeschichte, 2008).

Citiranje:
Müller-Karpe, Hermann. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42373>.