STRUKE:

ad Calendas Graecas

ad Calendas (Kalendas) Graecas [~ kale'nda:s gre:'ka:s] (lat.), o grčkim kalendama. Kalende su kod Rimljana prvi dan u mjesecu, a kako Grci za taj dan nisu imali posebnoga naziva, izraz ad Calendas Graecas znači: nikada ili u posve neodređeno vrijeme. Uzrečica se pripisuje caru Augustu, a srodna je našim pučkim izrazima »na sveto Nigdarjevo«, »o ciganskom Božiću« i sl.

Citiranje:
ad Calendas Graecas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=430>.