STRUKE:

Naumann, Friedrich

Naumann [nạu'man], Friedrich, njemački političar i publicist (Störmthal, 25. III. 1860Travemünde, 24. VIII. 1919). Evangelički pastor, organizator reformnoga, liberalnog krila mladih unutar kršćanskoga socijalnog pokreta. Pokrenuo časopise Die Hilfe (1894) i Die Zeit (1896–97). Zagovarao je koncepciju tzv. nacionalnog socijalizma, prekinuo je s kršćanskim socijalistima i osnovao 1896. stranku Nationalsozialer Verein. Napustio je i vjersku službu i od 1897. okrenuo se politici. Zastupnik u Reichstagu 1907–18. kao predstavnik lijevo-liberalnih stranaka. U djelu Demokracija i carstvo (Demokratie und Kaisertum, 1900) promicanjem socijalne reformne politike pokušao političku demokraciju vezati uz postojeći, autoritarni oblik države (»socijalno carstvo«), kojemu aktivna vanjska politika (imperijalizam) jamči unutarnju stabilnost. Kao govornik i pisac bio je jedan od najutjecajnijih ljudi njemačkog javnog života. Za I. svjetskog rata istupio je s programom federativnog uređenja Europe pod njemačkom supremacijom, o čem je napisao djelo Srednja Europa (Mitteleuropa, 1915). Nakon rata bio je suosnivač, a 1919. i predsjednik Njemačke demokratske partije.

Citiranje:
Naumann, Friedrich. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43117>.