Neto, Agostinho

Neto [ne'to], Agostinho, angolski političar i pjesnik (Icolo e Bengo, 17. IX. 1922Moskva, 11. IX. 1979). Diplomirao je medicinu u Lisabonu i radio kao liječnik. Zbog otpora kolonijalnim vlastima između 1952. i 1962. proveo je 4 godine u portugalskim zatvorima. Godine 1962. pobjegao je u Maroko i pridružio se oslobodilačkomu pokretu u egzilu. Krajem iste godine bio je izabran za predsjednika Narodnoga pokreta za oslobođenje Angole (MPLA). Proglašenjem neovisnosti Angole 11. XI. 1975. postao je njezin prvi predsjednik. Uz sovjetsko–kubansku pomoć nadvladao je suparničke oslobodilačke pokrete FLNA i UNITA potpomagane od SAD-a i NR Kine. U pjesništvu mu prevladavaju domoljubni motivi i motivi borbe Angolaca protiv kolonijalizma.

Citiranje:
Neto, Agostinho. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43509>.