STRUKE:

Nevanlinna, Rolf Herman

Nevanlinna [ne'vanlin:a], Rolf Herman, finski matematičar (Joensuu, 22. X. 1895Helsinki, 28. V. 1980). Od 1913. studirao na Sveučilištu u Helsinkiju, gdje je doktorirao 1919. Godine 1920. nakratko je bio pozvan u Göttingen, a od 1922. radio je na Sveučilištu u Helsinkiju, gdje je od 1926. bio profesor sve do smrti. Napisao je više od 200 znanstvenih radova, pretežno s područja tzv. teorije harmoničnih mjera, koje je utemeljitelj. Godine 1982. njemu u čast ustanovljena je nagrada Rolf Nevanlinna Prize, koja se svake četvrte godine na Međunarodnom kongresu matematičara dodjeljuje mladomu matematičaru koji se bavi matematičkom problematikom informatičke znanosti.

Citiranje:
Nevanlinna, Rolf Herman. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43598>.