STRUKE:

Newman, John Henry

Newman [nju:'mən], John Henry, engleski teolog, katolički kardinal i književnik (London, 21. II. 1801Birmingham, 11. VIII. 1890). Teologiju studirao na Oxfordu. Zaređen za anglikanskog svećenika 1825; služio je kao sveučilišni vikar i propovjednik (1828–43). Istaknuo se 1833. kao jedan od glavnih predstavnika oxfordskoga pokreta, a svoje ideje o obnovi Anglikanske crkve izložio je u Traktatima za vremenska razdoblja (Tracts for the Times, 1833). Prešao je na katolicizam 1845. Nakon studija i svećeničkoga ređenja u Rimu (1847) vratio se u Englesku, gdje je osnovao dva oratorija, u Londonu i Birminghamu, u kojem se i nastanio. Bio je prvi rektor novoosnovanoga Katoličkoga sveučilišta u Dublinu (1854–58). Često je dolazio u sukob s konzervativnim katolicima (H. Manning) koji su mu zamjerali na liberalnim nazorima. Papa Leon XIII. pružio mu je potporu i promaknuo ga u kardinala 1879. U svojoj se anglikanskoj fazi Newman zauzimao za reformu Anglikanske crkve, a u katoličkoj (od 1845) za otvaranje kršćanstva prema modernoj kulturi i drugim vjerama (ekumenizam). – Bio je vrstan propovjednik i mislilac koji je iznimnom moći argumentacije branio svoje teze i stajališta te utjecao i na one koji se s njim nisu slagali. Njegovo cjelokupno djelo (propovijedi, rasprave, romani i duhovne pjesme) osim duboka religijskog obilježja koje svjedoči o razvoju suvremenoga katolicizma, zbog vrsnoće stila ima i visoku umjetničku vrijednost. Pravim književnim remek-djelom smatra se njegova autobiografija Apologija vlastita života (Apologia pro vita sua, 1864), u kojoj opisuje vlastiti duhovni razvoj i obraćenje. Ostala značajnija djela: zbirke pjesama Apostolska lira (Lyra apostolica, 1832–33., objavljena 1836), Gerontijev san (Dream of Gerontius, 1865) i dr., dva anonimno objavljena romana Gubitak i dobitak (Loss and Gain, 1848) i Kalista (Callista, 1856), potom Esej o razvoju kršćanskoga nauka (An Essay on the Development of Christian Doctrine, 1845), rasprava Gramatika prihvaćanja (The Grammar of Assent, 1870) te mnogobrojni eseji o uređenju sveučilišta i dr.

Citiranje:
Newman, John Henry. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43642>.