TRAŽI DALJE:
STRUKE:

nitrati

nitrati (prema novolat. nitrogenium: dušik, od lat. nitrum < grč. νίτρον: salitra + -genium: -gen), soli ili esteri dušične kiseline. Opća je formula nitrata u obliku soli: MINO3 ili MII(NO3)2, u kojima su MI i MII jednovalentne, odn. dvovalentne skupine ili atomi, najčešće natrija, kalija, amonija i kalcija. Opća je formula organskih nitrata u obliku estera R–ONO2, u kojoj je R alkilna skupina. Nitrati u prirodi nastaju djelovanjem mikroorganizama od amonijaka i organskih tvari koje sadrže dušik (nitrifikacija). Industrijski se soli pripravljaju reakcijom dušične kiseline s odgovarajućim bazama, a esteri → nitriranjem. Služe kao umjetna gnojiva (npr. kalijev nitrat, KNO3, i amonijev nitrat, NH4NO3), eksplozivi (npr. → glicerol-trinitrat), kemikalije i dr. (→ celulozni nitrat; čilska salitra; gnojiva)

Citiranje:
nitrati. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43912>.