TRAŽI DALJE:
STRUKE:

nitrili

nitrili (lat. nitrum < grč. νίτρον: salitra + grč. ὕλη: tvar), organski spojevi opće formule R–CN (R = ugljikovodična skupina), esteri cijanovodične kiseline (HCN). To su bezbojne tekućine ili kristali, osebujnih, ali ne neugodnih mirisa. Većinom su netopljivi u vodi, a topljivi u alkoholu i eteru. Nastaju djelovanjem alkalijskih cijanida na organske halogenide. Djelovanjem kiselina ili alkalija prelaze u karboksilne kiseline s istim brojem ugljikovih atoma (skupina CN prelazi u COOH), pa mogu biti međuproizvodi u sintetskom postupku kojim se povećava broj ugljikovih atoma u lancu organskog spoja. Nazivaju se redovito prema kiselini u koju na navedeni način mogu prijeći, npr. acetonitril, CH3–CN, jer može prijeći u octenu kiselinu. Veću tehničku važnost ima → akrilonitril.

Citiranje:
nitrili. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43915>.