TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Nkrumah, Kwame

ilustracija
NKRUMAH, Kwame

Nkrumah (engl. izgovor [əŋkru:'mə]), Kwame, ganski političar (Nkroful, 18. IX. 1909Bukurešt, 27. IV. 1972). Bio je učitelj u katoličkim školama 1931–35. Nastavio je obrazovanje u SAD-u i Velikoj Britaniji 1935–47. U SAD-u se upoznao s djelima K. Marxa i V. I. Lenjina te s naučavanjem Marcusa Garveyja o emancipaciji crne rase i oslobođenju Afrike, što se očitovalo u povezivanju socijalističkih s panafričkim idejama u njegovu političkom programu. Nakon povratka u domovinu angažirao se protiv kolonijalnih vlasti, zbog čega je više puta bio zatvaran. God. 1949. osnovao je Stranku narodne konvencije (CPP). Nakon pobjede CPP-a na izborima 1951., Nkrumah je 1952. postao premijer kolonije Zlatne obale. Od 1957. bio je premijer neovisne Gane. Donošenjem novog ustava 1960. postao je predsjednik države sa širokim ovlastima, a od 1964. i doživotni predsjednik od tada službeno jednopartijske države. Izgradio je kult ličnosti. Za vrijeme posjeta NR Kini u veljači 1966. srušen s vlasti vojnim udarom. Otišao je u progonstvo u Gvineju. Umro je za liječenja u Rumunjskoj. Posmrtno je rehabilitiran 1975. Autor je mnogobrojnih ekonomskih, političkih i filozofskih djela.

Citiranje:
Nkrumah, Kwame. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43957>.