Nordenskiöld, Nils Erland Herbert

Nordenskiöld [nu'ḍənšœld], Nils Erland Herbert, švedski etnolog i arheolog (Strömm, 19. VII. 1877Stockholm, 5. VII. 1932). Sin Adolfa Erika. Profesor američke i poredbene etnologije na Sveučilištu u Göteborgu (1924–32). Između 1899. i 1927. u više navrata putovao Južnom Amerikom (Argentina, Peru, Bolivija, Kolumbija, Panama) istražujući kulture južnoameričkih Indijanaca. U etnologiji uveo metodu kartiranja kulturnih fenomenâ. Najznačajnije mu je djelo Komparativna etnografska proučavanja (Comparative Ethnographical Studies, I–X, 1918–38).

Citiranje:
Nordenskiöld, Nils Erland Herbert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44067>.