TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Notre-Dame

ilustracija
NOTRE-DAME u Parizu

Notre-Dame [nɔtʀəda'm] (francuski Naša Gospa), stari francuski naziv za Mariju, majku Isusa Krista, a po tome i za crkve koje su joj posvećene. Notre-Dame-de-Paris, katedrala posvećena Blaženoj Djevici Mariji, jedan od glavnih spomenika francuske rane gotike. Početci gradnje idu u sredinu XII. st., a glavni dijelovi potječu iz XIII. i XIV. st. Crkva ima 5 uzdužnih brodova, presječenih transeptom, te povišen kor s deambulatorijem i vijencem apsidalnih kapela. U gradnji je proveden sustav gotičke konstrukcije s potpornim stupovima i lukovima te sa svodom na šiljastim rebrima. Na pročelju (s dvama zvonicima) tupih platforma prevladavaju vodoravne linije koje arhitektonsku masu dijele u nekoliko katova. Plastikom su bogato urešena tri portala glavnoga ulaza, a unutrašnjost crkve obiluje kipovima, nadgrobnim spomenicima i namještajem (djelomice od drva). Posebnu vrijednost imaju prozori sa slikama na staklu (vitraji). U riznici postoje mnogi vrijedni predmeti umjetničkoga obrta. Generalnu restauraciju vodio je E. Viollet-le-Duc (1845–64).

Citiranje:
Notre-Dame. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44177>.