novi realizam

novi realizam, skup pojava u likovnoj umjetnosti 1960-ih, nastalih kao reakcija na apstraktne težnje prethodnih desetljeća. Manifest novoga realizma objavio je kritičar Pierre Restany u Milanu 1960. Godinu dana poslije organizirao je u Parizu izložbu 40 stupnjeva iznad Dade. Istaknuti pripadnici pokreta bili su Y. Klein, Arman, J. Tinguely, César, Christo. Oni su obnovili zamisli i tehničke postupke karakteristične za dadaizam (kolaži, asamblaži, kombiniranje tehnika), pa se nazivaju i neodadaistima. U svoja djela unose novi duh objektivnosti te ikonografiju industrijskom društva i potrošačke civilizacije. Novom realizmu srodan je → pop-art u Velikoj Britaniji i SAD-u.

Citiranje:
novi realizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44287>.