TRAŽI DALJE:
STRUKE:

objektivan

objektivan (srednjovj. lat. obiectivus: predmetan, prema lat. obiectus: stavljen ispred).

1. Koji postoji neovisno o subjektu i njegovu opažanju i vrjednovanju; stvaran, predmetan, istinski.

2. Pravedan, nepristran, bez predrasuda. Suprotno: subjektivan.

Citiranje:
objektivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44568>.