O’Connell, Daniel

O’Connell [əukɔ'nəl], Daniel (zvan Osloboditelj), irski političar (kraj Cahirciveena, grofovija Kerry, 6. VIII. 1775Genova, Italija, 15. V. 1847). Bio odvjetnik. Osnovao Katoličku udrugu (Catholic Association), koja se zauzimala za politička prava katolika i prisilila britansku vladu da prihvati zakon o emancipaciji katolika (1829). Kao član britanskog Parlamenta (1830) pridružio se vigovcima. God. 1840. osnovao Nacionalnu opozivnu udrugu (National Repeal Association), s programom da se prekine parlamentarna legislativna unija Irske s Engleskom (kojom je Irska 1. I. 1801. izgubila autonomiju i parlament). O’Connellovu taktiku kompromisa s vigovcima odbacili su radikalni irski revolucionari, okupljeni u pokretu Mlada Irska (Young Ireland), koji su zahtijevali proglašenje irske republike. O’Connell se ubraja među najveće narodne govornike XIX. st.

Citiranje:
O’Connell, Daniel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44688>.